התוכן העיקרי

אסף קוגלר, מקור ראשון

אסף קוגלר, מקור ראשון
"הצגה מהנה. פיוטיות יידישאית...קאסט מרשים מוכשר"