התוכן העיקרי

בן-עמי פיינגולד, הצופה

המחזה מבוצע היטב מכל הבחינות...הצגה מוצלחת".