התוכן העיקרי

ביקורות

פארענדיקט די הויכע קונסט בינע שול "בית צבי", געשפילט אין טעאטער פאָרשטעלונגען ווי "הספריה" און "רעולים" , "מיקה שלי".
אין "הבימה " טעאטער : "הנאהבים והנעימים". אין פילם "PREVITE" . אָנטייל גענומען אין חיפה פעסטיוואל און אין לוקארנו פעסטיוואל, אין איטאליע.
אויפגעטראָטן אין יידישפיל מיט פאָרשטעלונגען ווי: "דער חזן פון ווילנע", "פארוואָס האָט די כלה געלאכט", "א יידישע מאמע אין 10 לעקציעס", "יידישע געשעפטן."com, "בנימין דער דריטער רייזעס", "מזל טוב יידן", "דאָס גרויסע געווינס", "קינדער פון שאָטן", "דער קונצנמאכער פון לובלין", 20 ביז 120".