התוכן העיקרי

יידישפיל בעולם

פּרייַזן פאַרטיילונג פון ייִדישפּיל טעאַַטער
דאָס טעאַטער זעצט פאָר מיט דער טראַדיציע פון פאַרטיילן פרייַזן פאַר שוישפּילערס, שעפערס, און אויסגעצייכנטע אַרבעטערס פאַר זייער גרויסן בייַטראָג
אין דער אָפּהיטונג פון דער ייִדישער שפּראַך און קולטור, אין איר פאַרשפּרייטונג און פאַרוואַנדלונג אין אַ לעבנס וועג.
יאָר 2011
יאָר 2009
יאָר 2008
יאָר 2007
יאָר 2006
יאָר 2005 

יאָר 2004  

צווישן די פּרייַזן וואָס דער טעאַטער איז זוכֶה געווען צו באַקומען אין פאַרלויף פון זייַן עקזיסטענץ:

לייַאָנס ישראל אַנערקענונג מעדאַל, 2010-2011 -
שמואל אַצמאָן-ווירצער איז אויסגעווייַלט געוואָרן אַלס דער מאַן פונעם יאָר פון לייַאַנס ישרָאל און האָט באַקומען די מעדאַל אַלס מאָדעל פאַר זייַן באשטייַערונג פאַר דער קהילֶה אינעם טעאַטער געביט און פאַר זייַן איניציאַטיוו אין "חֶסד" טעאַטער אונטערנעמונג.

ישרָאל טעאַטער פּרייַז, 2010 - פאַר דער פאָרשטעלונג "ליכטיק ווי די שטערן", אַַלס די פאַרווייַלונג פאַרשטעלונג פון יאָר.

ישראל טעאַטער פּרייַז, 2010 - די פאַרשטעלונג "קאַרליבאַך לעבט" איז געווען קאַנדידאַטירטַ אַלס פאַרווייַלונג פאָרשטעלונג פון יאָר.

אַ אויסצייכענונג פאַר זיַין לעבן אונטערנעמונג, 2010 - איז געגעבן געוואָרן שמואל'ן אַצמאָן-ווירצער
אינעם ראַם פונעם יידישן קינאָ פעסטיוואַל וועלכער איז פאָרגעקומען אין ירושלימער סינעמאַטעק.

פּרעמיע ישראל טעאטער, 2008 -באלוינט דעם אקטיאָר יעקב באָדאָ מיט דער פּרעמיע פאר זיינע לעבנס אונטערנעמונגען.

פּרעמיע ישראל טעאטער, 2004 - באלוינט שמואל אַצמאָן-ווירצער מיט דער פּרעמיע פאר זיינע לעבנס אונטערנעמונגען.

פּרעמיע ישראל טעאטער, 2001 - באקומען די פאָרשטעלונג "נערי הזהב" (די גאָלדענע יאַטן) אלס אויסגעצייכנטע יאָר קאָמעדיע.
אין דער זעלבער צערעמאָניע איז צוגעטיילט געוואָרן אַ פּרייַז פאַרן לעבנס אומטערנעמונגען, דעם הויפּט אַקטיאָר און שוישפּילער פון יידישפּיל טעאַטער זינט זייַן גרינדוננג: יאַנקעלע אַלפּערין.

פּרעמיע ישראל טעאטער, 1999- פארן בייטראּג פונעם ייִדישפיל טעאַטער צו דער פארברייטערונג און אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור, בארייכנדיק אזוי דעם ישראל טעאַטער.

פּרעמיע פאָנד קלור, 1998 - באלוינט דעם ייִדישפיל טעאַטער אין א ספּעציעלע צערעמאָניע אין פּרעזידענט-הויז, אלס אנערקענונג פאר דער טעטיקייט און פארן ברענגען זיינע פאָרשטעלונגען צו דעם ברייטן פּובליקום און צו די עלטערע מענטשן אין די עלטערן היימען.

פּרעמיע איציק מאנגער, 1997, פאר די אָריגינעלע פאָרשטעלונגען אויף יידיש.

יידישפיל יצג את ישראל בפסטיבלים רבים הקשורים לתרבות היהודית וליידיש,
אך גם בכאלה הכוללים תיאטרון, מחול, מוסיקה מכל רחבי העולם שאינם קשורים לעולם היהודי.

יוני 2011 - מונטריאול, קנדה
ספטמבר 2010 - בוקרשט, רומניה
ספטמבר 2010 - וארשה וקראקוב, פולין
ספטמבר 2009 - בודפשט, הונגריה
יוני 2009 - מונטריאול, קנדה
יולי 2006 - קראקוב ובילגוריי, פולין
אוקטובר 2005 - וינה, אוסטריה
ספטמבר 2005 - קייב, אוקראינה
ספטמבר 2005 - מינכן, גרמניה
אוקטובר 2004 - ברלין, גרמניה
אוקטובר 2004 - ויסבאדן, גרמניה
יולי 2004 - צ'יבידלה דל פריולי, איטליה
אוקטובר 2003 - וינה, אוסטריה
אוקטובר 2002 - יאסי, רומניה
אוקטובר 2001 - וינה, אוסטריה
מאי 2000 - לוס אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב
ספטמבר 1998 - פארמה, איטליה
נובמבר 1996 - וינה, אוסטריה
אוקטובר 1996 - בוקרשט, רומניה
אוקטובר 1994 - בון, דיסלדורף ובאדן-באדן, גרמניה
אוגוסט 1994 - קיב, אוקראינה
אוקטובר 1993 - וארשה, פולין
מאי 1993 - ויסבאדן, גרמניה
נובמבר 1991 - אנטוורפן, בלגיה
נובמבר 1991 - אמסטרדם, הולנד
אוקטובר 1990 - לונדון, אנגליה
אוקטובר 1990 - מוסקבה, רוסיה
מאי 1989 - ויסבאדן, גרמניה
מאי 1988 - ויסבאדן וקלן, גרמניה